Projekt – Zelena revolucija

ZEOS – eko sistem operater za e-otpad organizira informiranje i edukaciju djece o besplatnom preuzimanju e-otpada. Cilj projektne ideje je kroz edukacije izgraditi zdrave navike odlaganje e-otpada kod školske populacije.

Električni otpad nije smeće jer sadrži otrovne supstance koje sagorijevanjem stvaraju dodatne otrove, zagađuje prirodu i izaziva zdravstvene tegobe kod ljudi.

Naša škola se natječe u sakupljanju e otpada.

Vrijeme trajanja projekta je do 04.svibnja.2022.godine i nakon toga se vrši preuzimanje.

Građani svoj e-otpad mogu donijeti u školu i na taj način “donirati kilograme”.