Opći podatci

Osnovna škola Ilići je samostalna odgojno-obrazovna Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja sukladno Zakonima i drugim propisima i pravnim aktima. Osnivač je Grad Mostar, sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju. Škola je javna ustanova u kojoj se obavlja odgojno-obrazovni rad, odnosno obvezno osnovno obrazovanje i odgoj učenika. Škola svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Hercegovačko neretvanske županije i drugim propisima. Škola svoju ulogu i obveze ostvaruje u okruženju koje razvija motivaciju za stjecanje znanja, koje poštuje i podržava individualnost svakog učenika, kao i njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik. Škola promovira jednake mogućnosti za sve učenike, nastavnike i ostale zaposlene, uvažavajući i promovirajući istodobno i pravo na različitost među njima. Nastava se odvija u osam učionica, u školi je uvedeno centralno grijanje i omogućeno pohađanje izborne nastave iz informatike u kabinetu informatike. Ukupna građevinska površina svih korisnih prostora u Osnovnoj školi iznosi 4329m2.Nastava se organizira u jednoj smjeni, dežurstva nastavnika i učitelja organizira se u prema rasporedu dežurstva. Škola raspolaže i sa zbornicom, dvoranom za tjelesni odgoj, čajnom kuhinjom, zatim prostorija za spremačice, ured tajnika, ured ravnatelja i ured pedagoga, zatim kotlovnica s drvarnicom, svlačionice i pomoćne prostorije, dva toaleta za učenike i toalet za osoblje.