Razredna nastava

Dnevni raspored trajanja nastavnih sati (PRIJEPODNE)

Školski sat Vrijeme
1. sat 7.30 – 8.15
2. sat 8.20 – 9.05
veliki odmor 9.05 – 9.20
3. sat 9.25 – 10.10
4. sat 10.15 – 11.00
5. sat 11.05 – 11.50

 

Dnevni raspored trajanja nastavnih sati (POSLIJEPODNE)

Školski sat Vrijeme
1. sat 13.00 – 13.45
2. sat 13.50 – 14.35
veliki odmor 14.40 – 14.55
3. sat 14.55 – 15.40
4. sat 15.45 – 16.30
5. sat 16.35 – 17.20

 

Raspored informacija

Učitelj/ica Razred Dan Sat
D. Barać I.a utorak 3. sat – prva smjena 2. sat – druga smjena
Ž. Hrkać II.a      
A. Begić III. a      
A. Pehar IV. a utorak 2. sat – druga smjena
Lj. Udovičić IV. b utorak 3. sat – prva smjena 3. sat – prva smjena
J. Udundžić V. a utorak/srijeda 3. sat – prva smjena (utor.) 1. sat – druga smjena (sri.)