Vijeće učenika

Vijeće učenika aktivno radi na promicanje interesa škole, sudjeluje u radu škole, potiče angažman učenika u radu, raspravlja o pitanjima koji se odnose na rad i odnose u učionici zatim promovira interese škole u lokalnoj zajednici, predstavlja stajališta i interese učenika u Školskom odboru. Zatim poticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole, jačanje kulture prava i odgovornosti u školi Poticanje zajedništva i akcije solidarnost, utjecaj učenika na organizaciju i funkcioniranje škole Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine.

Redni broj Sadržaj rada Vrijeme realizacije
1. Formiranje Vijeća učenika u novoj školskoj godini(izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara). Usvajanje pravilnika o radu Vijeća učenika. Pravilnik o ocjenjivanju i pedagoškim mjerama. Međunarodni dan mira 21.9.(predavanja, radionice na ovu temu) likovni radovi, mirovne poruke. Dan škole, Dani kruha Dan djeteta. Svjetski dan štednje 31.10. Planirana tema vezano za prevenciju nasilja. Rujan

Listopad

2. Dan ljubaznosti 13.11 Svjetski dan šećerne bolesti 14.11 Tolerancija u školi. Planirane teme za prevenciju (19.11 međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom, 20.11Međunarodni dan dječjih prava 25.11 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pomoć učenicima koji slabije usvajaju gradivo. Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3.12.Sv,Nikola, Božićna priredba. Studeni

Prosinac

3. Analiza i realizacija uspjeha i rada na polugodištu Prijedlozi za poboljšanje rada. Međunarodni dan zagrljaja 21.1. Siječanj
4. Dan zaljubljenih; Maškare; Svjetski dan voda 22.3.; Međunarodni dan sreće 20.3. Svjetski dan osoba s Down sindromom 21.3.; Predavanja nastavnika iz škole, stručne teme. Veljača
5. Svjetski dan knjige 23.4;  Dan Planeta Zemlje 22.4;  Svjetski dan plesa 29.4 Konvencija o pravima djeteta, uz prava idu i dužnosti, obveze i odgovornosti; Svjetski dan Sunca 3.5;  Svjetski dan Crvenog križa 8.5. ;  Majčin dan-druga nedjelja u svibnju;  Međunarodni dan obitelji 15.5.;  Svjetski dan sporta 29.5;  Izleti,ekskurzije Travanj

Svibanj

6. Svjetski dan zaštite okoliša 5.6; Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada 12.6; Analiza ostvarenog rada u prošloj godini; Analiza tema koje smo radili, osvrt.; Ideje za narednu godinu Lipanj

 

 

 

i