Predmetna nastava

Dnevni raspored trajanja nastavnih sati

Školski sat Vrijeme
1. sat 7.30 – 8.15
2. sat 8.20 – 9.05
3. sat 9.10 – 9.55
veliki odmor 9.55 – 10.15
4. sat 10.15 – 11.00
5. sat 11.05 – 11.50
6. sat 11.55 – 12.40
7. sat 12.45 – 13.30

 

Raspored informacija

Nastavnik/ica   Razred Dan Sat Vrijeme
A. Kordić VI.a petak 2. 8.20 – 9.05
R. Sluga VII.a      
J. Božić VII.b srijeda 4. 10.15 – 11.00
Lj. Pavlović VIII.a utorak 5. 11.05 – 11.50
M. Ćušić IX.a utorak 5. 11.05 – 11.50