Projekt ECO WIN

Na području našega grada započela je provedba projekta Eco Win, Udruženja Zajedno za naš grad. U projektu sudjeluje i naša škola zajedno sa drugim osnovnim i srednjim školama. Škola je zaprimila 3 kontejnera za odlaganje plastike, papira i limenki. Stručni tim Udruženja provodi edukacije učenika.

Primarni cilj je da djeca usvoje naviku odvajanja otpada i tako doprinesu očuvanju okoliša i razvoju ekološke svijesti. Projekt financiranja Udruženja Zajedno za naš grad uz potporu Grada Mostara i Ministarstva obrazovanja HNŽ-a