Osobna iskaznica škole

Naziv škole Osnovna škola Ilići
Adresa Ilićka bb Mostar
Osnivač Grad Mostar
Ravnatelj
T. Sušac telefon 036/ 330 – 732
Tajnik
Z. Bošnjak telefon 036/ 330 – 732
Pedagog
I. Tadić telefon 036/ 330 – 732
Fax 036/ 330 – 732
Internetska pošta os.ilici@tel.net.ba
Internetska adresa www.osilici.ba
Broj učenika 189
Broj odjela 11
Ukupan broj djelatnika 30
Broj nastavnog osoblja 23
Broj nenastavnog osoblja 7