Natječaj za posao

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br.12/21), suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a  Broj:02-30-1999/23, od 05.12.2023. godine i Odluke Školskog odbora Osnovne škole […]

Continue reading