Obavijest

  Krizni stozer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, na 8. sjednici odrZanoj 12.03.2020. godine, a temeljem Naredbe kriznog stoZera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33 -1472120 od 12.03.2020. godine te sukladno odredbi dlanka 6. stavak […]

Continue reading


Obustava nastavnog procesa

Sukladno Odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, od petka, 13. ožujka 2020. godine, obustavlja se nastavni proces u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, kao i rad dječjih vrtića (predškolskih ustanova) u trajanju od najmanje 15 dana. Odlukom  se obustavlja i održavanje kulturnih i športskih događaja, kao i treninga na razini […]

Continue reading