Projekt – Zelena revolucija

ZEOS – eko sistem operater za e-otpad organizira informiranje i edukaciju djece o besplatnom preuzimanju e-otpada. Cilj projektne ideje je kroz edukacije izgraditi zdrave navike odlaganje e-otpada kod školske populacije. Električni otpad nije smeće jer sadrži otrovne supstance koje sagorijevanjem stvaraju dodatne otrove, zagađuje prirodu i izaziva zdravstvene tegobe kod ljudi. Naša škola se natječe […]

Continue reading


Projekt ECO WIN

Na području našega grada započela je provedba projekta Eco Win, Udruženja Zajedno za naš grad. U projektu sudjeluje i naša škola zajedno sa drugim osnovnim i srednjim školama. Škola je zaprimila 3 kontejnera za odlaganje plastike, papira i limenki. Stručni tim Udruženja provodi edukacije učenika. Primarni cilj je da djeca usvoje naviku odvajanja otpada i […]

Continue reading