Školski prostor

Otvoreni prostor u Osnovnoj školi Ilići je 3172 m2, a zatvoreni prostor je 1157m2. Ukupna građevinska površina svih korisnih prostora u osnovnoj školi iznosi 4329m2. Nastava se odvija u 8 učionica, u sedam učionica izvodi se predmetna i razredna nastava, a u jednoj učionici je kabinetska nastava informatike. Škola raspolaže i zbornicom, čajnom kuhinjom, prostorijom […]

Continue reading


Opći podatci o školi

Osnovna škola Ilići je samostalna odgojno-obrazovna Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja sukladno Zakonima i drugim propisima i pravnim aktima. Osnivač je Grad Mostar, sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju. Škola je javna ustanova u kojoj se obavlja odgojno-obrazovni rad, odnosno obvezno osnovno obrazovanje i odgoj učenika. Škola svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu […]

Continue reading