Javna nabava/Natječaji

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Ilići Mostar

Ur.broj: 02-30-90/23

Mostar, 17. ožujka 2023. godine

 

 

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 7/16 i 7/22.) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a „Narodne novine HNŽ-a“ br.12/21), suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a  Broj:02-30-1922/22,

od 22.2.2023. godine i Odluke Školskog odbora  Ur.broj: 02-30-87/23  od  16.3.2023.godine,Školski odbor Osnovne škole Ilići Mostar  raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta

 

Tekst natječaja preuzmite ovdje:

natječaj 2023

natječaj 2023