KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19)

Shodno Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.08.2020. godine, Preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.08.2020. godine, Preporuci za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020./2021. godinu izdata od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNŽ-a broj: 06-02-33-301/20 od 19.08.2020. godine te člana 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Službe novine HNŽ-a” br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) te aktima Škole donosi se:

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19)

 

Krizni plan COVID-19 OŠ .ILIĆI