Natječaj za posao

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/18 i 7/19) suglasnostiMinistarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a Broj:05-02-30-1489/20, od 18.8.2020. godine iOdluke Školskog odbora Ur.broj. 05-02-251/20, […]

Continue reading