Obavijest

  Krizni stozer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, na 8. sjednici odrZanoj 12.03.2020. godine, a temeljem Naredbe kriznog stoZera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33 -1472120 od 12.03.2020. godine te sukladno odredbi dlanka 6. stavak […]

Continue reading


Obustava nastavnog procesa

Sukladno Odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, od petka, 13. ožujka 2020. godine, obustavlja se nastavni proces u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, kao i rad dječjih vrtića (predškolskih ustanova) u trajanju od najmanje 15 dana. Odlukom  se obustavlja i održavanje kulturnih i športskih događaja, kao i treninga na razini […]

Continue reading


Dan ružičastih majica

    Pink Shirt Day i ove godine je obilježen u našoj školi nošenjem ružičastih majica, ali i razgovorom o problemu vršnjačkog nasilja te uzrocima nasilja te posljedicama. Pink Shirt Day (Dan ružičastih majica), program je prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta […]

Continue reading


Školski prostor

Otvoreni prostor u Osnovnoj školi Ilići je 3172 m2, a zatvoreni prostor je 1157m2. Ukupna građevinska površina svih korisnih prostora u osnovnoj školi iznosi 4329m2. Nastava se odvija u 8 učionica, u sedam učionica izvodi se predmetna i razredna nastava, a u jednoj učionici je kabinetska nastava informatike. Škola raspolaže i zbornicom, čajnom kuhinjom, prostorijom […]

Continue reading


Opći podatci o školi

Osnovna škola Ilići je samostalna odgojno-obrazovna Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja sukladno Zakonima i drugim propisima i pravnim aktima. Osnivač je Grad Mostar, sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju. Škola je javna ustanova u kojoj se obavlja odgojno-obrazovni rad, odnosno obvezno osnovno obrazovanje i odgoj učenika. Škola svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu […]

Continue reading