OBAVIJEST o upisu u prvi razred Osnovne škole Ilići

OBAVIJEST

o upisu u prvi razred Osnovne škole Ilići u školskoj 2021./2022.godini.

 

Upis u Osnovnoj školi Ilići obavit će se u ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine od 13:30 h.

  • Roditelji trebaju ponijeti rodni list, potvrdu s Cips-a o prebivalištu
  • Zdravstvenu knjižicu-evidencija o dosadašnjem cijepljenju.

U slučaju postojeće dijagnoze djeteta priložiti medicinsku dokumentaciju (logopeda, defektologa, psihologa, kardiologa i dr).

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.ožujka tekuće godine imaju navršenih pet i pol (5,5) godina života.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psiho-fizičkog stanja djeteta. Psiho-fizičko stanje djeteta utvrđuje Povjerenstvo koje čine: liječnik, pedagog i učitelj razredne nastave, a imenuje ga općinsko tijelo uprave nadležno za pitanja školstva, prema mjestu sjedišta škole.

Za dijete koje do 1. ožujka tekuće godine ne navršava pet i pol (5,5) godina života, roditelj ili skrbnik može podnijeti zahtjev nadležnom općinskom tijelu uprave da dijete uvrsti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu, kako bi povjerenstvo moglo utvrditi je li dijete psiho-fizički sposobno za školu. Na zahtjev roditelja ili skrbnika djeteta, te uz prethodno pribavljenu suglasnost stručne medicinske ustanove, mjerodavni općinski organ može odgoditi početak obveznog osnovnog školovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.

Napomena:

Samo za djecu koja do 1. ožujka tekuće godine ne navršavaju pet i pol (5,5)godina života potrebno je podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole. Zahtjev-obrazac možete preuzeti u tajništvu škole prije samog upisa. Broj telefona 036/330 – 732.

 

Obavijest za roditelje: Svi učenici prvog (I.)razreda  dobit  će besplatne udžbenike.

Ilići , 20.5.2021.g

Ravnatelj